Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2008

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο διαπρεπής νομικός Στέλιος Γρηγορίου (http://www.gregorioulaw.gr/) τόλμησε!

Κατέθεσε σήμερα ΑΙΤΗΜΑ στον Υπουργό Δικαιοσύνης!
34 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο, με ατιμώρητους τους υπεύθυνους για το Κυπριακό Ολοκαύτωμα, ο Στέλιος Γρηγορίου δίνει τη δυνατότητα στον πολιτικό κόσμο της Ελλάδας να ξεπλύνει μέρος των ντροπών του.
Ολόκληρο το κείμενο, όπως κατατέθηκε και κοινοποιήθηκε, έχει ως εξής:

Ενώπιον του κου Υπουργού Δικαιοσύνης Σωτ. Χατζηγάκη

ΑΙΤΗΣΙΣ

Του Στυλιανού Χαρ. Γρηγορίου, δικηγόρου, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6, Αθήνα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΡΟΣ:
1) Τον Πρόεδρον της Ελληνικής Δημοκρατίας κον Κάρολο Παπούλια
2) Τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κον Δημήτριο Χριστόφια
3) Τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας κον Κωνσταντίνο Καραμανλή
4) Τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κον Γεώργιο Παπανδρέου
5) Την Γ.Γ. του ΚΚΕ κα Αλέκα Παπαρήγα
6) Τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ κον Γεώργιο Καρατζαφέρη
7) Τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κον Αλέκο Αλαβάνο

Αθήνα, 20.7.2008


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης,
Διά του άρθρου 30 παρ. 2 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας προβλέπεται η εξουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης να αναστέλει την ποινική δίωξιν επί ποινικών υποθέσεων, εφ’ όσον εκ της εκδικάσεως αυτών συντρέχουν λόγοι διαταράξεως των διεθνών σχέσεων του κράτους.
Δυνάμει της από 3.5.1976 Υπουργικής Αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης Κων. Στεφανάκη εν συνδυασμώ προς την υπ’ αρ. 44/7.3.1975 Πράξιν του Υπουργικού Συμβουλίου ανεστάλη η ποινική δίωξις κατά απάντων των υπευθύνων της Κυπριακής τραγωδίας, διότι εκρίθη ότι «…ανακύπτει κίνδυνος να προκύψουν γεγονότα ικανά να διαταράξουν τας διεθνείς σχέσεις της Ελλάδος μετ’ άλλων κρατών…».
Η Βουλή των Ελλήνων, κατόπιν πολιτικής αποφάσεως του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, απεφάσισε και συνεκρότησε κατά το έτος 1986 Εξεταστική των πραγμάτων Επιτροπή διά την Κυπριακή προδοσία, η οποία διεξήγαγε την σχετική έρευνα.
Παρότι το συλλεγέν αποδεικτικόν υλικόν ήτο απολύτως επαρκές, οι μετέπειτα Κυβερνήσεις δεν ήραν την ισχύουσα αναστολή της ποινικής διώξεως και ως εκ τούτου δεν ησκήθησαν οι αναγκαίες ποινικές διώξεις κατά των ποινικώς υπευθύνων της Κυπριακής τραγωδίας.
Εκτοτε, επί 34 συναπτά έτη ο «φάκελος της Κύπρου» παραμένει ερμητικά κλειστός και οι ένοχοι της Κυπριακής τραγωδίας εκφεύγουν της νεμέσεως της Δικαιοσύνης.
Η ειρημένη απόφασις του Υπουργού Δικαιοσύνης εμποδίζει την άσκησιν ποινικών διώξεων υπό της Εισαγγελίας της χώρας μας και, ως εκ τούτου, αποτελεί τον βασικόν νομικόν λόγον, διά τον οποίον η Κυπριακή τραγωδία δεν δύναται να ερευνηθεί υπό της δικαιοσύνης και να καταλογισθούν οι ποινικές ευθύνες εις τους υπαιτίους αυτής.
Η Δημοκρατία εις την Ελλάδα έχει στέρεα θεμέλια και ουδείς κίνδυνος συντρέχει να τίθεται εν αμφιβόλω από την αναμέτρησίν της προς την ιστορικήν αλήθειαν επί των μειζόνων εθνικών θεμάτων, τα οποία συγκροτούν την εθνικήν και κοινωνική συνείδησιν του έθνους μας.
Επειδή εθνικόν είναι ότι είναι αληθές, αυτονόητον καθίσταται ότι η ποινική τιμωρία των ενόχων της Κυπριακής τραγωδίας αποτελεί εθνικόν καθήκον, επιτασσόμενον από την απώλεια του εθνικού εδάφους των κατεχομένων της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τις μνήμες των αδικαίωτων νεκρών, από την κραυγή των αγνοουμένων και των χιλιάδων προσφύγων.
Η παρέλευσις τοσούτον μακρού χρονικού διαστήματος, ισοδυναμεί προς την παροχήν, ανεπιτρέπτως, αμνηστίας εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας διά τα εγκλήματα της Κυπριακής τραγωδίας.
Ουδεμία πολιτική ή διεθνής σκοπιμότης και ουδεμία πολιτική συγκυρία δύναται πλέον να αναστέλλει την εκπλήρωσιν του εθνικού χρέους.
Ως εκ τούτου, διά την ανάληψιν οιασδήποτε εθνικής πρωτοβουλίας επί του θέματος τούτου, ως η υποβολή Μηνύσεων υπό των πολιτών και συναφώς η άσκησις υπό της Εισαγγελίας της αναγκαίας ποινικής διώξεως, επιβάλλεται η άμεσος άρσις της κατ’ άρθρον 30 παρ. 2 ΚΠΔ αναστολής της ποινικής διώξεως, η οποία επεβλήθη δυνάμει της ειρημένης αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Με την πλήρη βεβαιότητα ότι συμμερίζεσθε την αγωνία και το περιεχόμενον του υποβαλλομένου διά της παρούσης αιτήματος.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Υπό την επιφύλαξιν της προσφυγής μου εις το Ευρωπαικον Δικαστήριον Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διά την προσβολήν του δικαιώματος της προσβάσεως εις την Δικαιοσύνη των Ελλήνων πολιτών αναφορικώς προς την ποινικήν δίωξιν των υπευθύνων της Κυπριακής τραγωδίας.

ΖΗΤΩ

Την άρσιν της από 3.5.1976, ληφθείσης κατ’ άρθρον 30.2 ΚΠΔ, Υπουργικής Αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης, δι’ ής ανεστάλη η ποινική δίωξις κατά απάντων των υπευθύνων της Κυπριακής τραγωδίας, διότι εκρίθη ότι «…ανακύπτει κίνδυνος να προκύψουν γεγονότα ικανά να διαταράξουν τας διεθνείς σχέσεις της Ελλάδος μετ’ άλλων κρατών…».

Μετά σεβασμού και τιμής
Ο ΑΙΤΩΝ

Στυλιανός Χαρ. Γρηγορίου

Προδότες ήταν οι Μπονάνος, Αραπάκης και Ντάβος Συνέντευξη Σαμψών στον «Ελεύθερο Τύπο»

Ο Νίκος Σαμψών ήταν κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής («Αττίλας 1») ο πρόεδρος της Κύπρου. Στις 8 Αυγούστου 1999 έδωσε συνέντευξη στην αθηναϊκή εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος». Η συνέντευξη αναδημοσιεύεται ασχολίαστη και τα συμπεράσματα για τους υπευθύνους της ήττας στον Κυπριακό πόλεμο του 1974 είναι προφανή.

κ. Σαμψών από ποιούς σας έγινε η πρόταση για την προεδρία μετά το πραξικόπημα;

Από τους επικεφαλής του πραξικοπήματος Γεωργίτση και Κομπόκη και τους συν αυτοίς. Εγώ μέχρι τότε ήμουν βουλευτής. Τα προηγούμενα χρόνια ήμουν μέλος της ΕΟΚΑ και υπεύθυνος στην πόλη της Λευκωσίας και των περιχώρων. Είχα συμμετάσχει, και το λέω με υπερηφάνεια, στο 60% της δράσης όλης της ΕΟΚΑ. Εμείς κάναμε το αντάρτικο πόλεων το οποίο το μιμήθηκαν κι άλλοι λαοί που έκαναν απελευθερωτικούς αγώνες.

Υπό τις διαταγές του Γρίβα Διγενή...

Ναι, αλλά είχα το ελεύθερο δράσεως ώστε να δίνω αναφορά μετά τις ενέργειες.

Είχατε καταδικαστεί δις εις θάνατον από τις βρετανικές δυνάμεις...

Ναι, αφού πέρασα βασανιστήρια στα οποία δεν είχε υποβληθεί κανένας Κύπριος όσο εγώ. Μου έβγαλαν δόντια και νύχια... Φυλακίστηκα στις κεντρικές φυλακές της Κύπρου, μετά με μετέφεραν στην Αγγλία στις φυλακές του Wormscraps στο Λονδίνο. Εκεί ήρθα σε επαφή με τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό (IRA) για απόδραση, αλλά το αντιλήφθηκαν οι ΄Αγγλοι και εμάς τους πρωτεργάτες της απόδρασης μας μετέφεραν ξημερώματα στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Wakefield στο Yorkshire που χτίστηκαν το 1404 και δεν είχε αποδράσει ποτέ άνθρωπος. Είχαν ναρκοπέδια, κλπ. Εκεί γνώρισα τον αγωνιστή του IRA, τον Simus Murphy, που είχε καταδικαστεί 5 φορές σε ισόβια δεσμά από το 1951. Η συνάντηση μας έγινε το 1958. Αποφασίσαμε να αποδράσουμε μαζί και σε ένα χρόνο το πραγματοποιήσαμε! Η απόδραση μας έγινε πρωτοσέλιδο με τεράστια γράμματα στις αγγλικές εφημερίδες.

Να επιστρέψουμε στην κατηγορία με την οποία καταδικαστήκατε στην Κύπρο...

Ήθελαν ένα εξιλαστήριο θύμα. Η κατηγορία ήταν ότι συνεργάστηκα μετά την επικράτηση του πραξικοπήματος. Εγώ όμως έβαλα όρους για να συνεργαστώ. Ένας όρος ήταν να μην διαλυθεί η Βουλή και δεν διαλύθηκε γιατί έγιναν αποδεκτοί οι όροι. Δεύτερον, να μην διαλυθούν τα πολιτικά κόμματα. Τρίτον, να μην συλληφθούν πολιτικοί άνδρες. Και ήταν ένα πραξικόπημα όπου δεν συνελήφθησαν πολιτικοί άνδρες...

Φαίνεται ότι υπερασπίζεστε το πραξικόπημα. Σε ποιούς επιβάλλατε τους όρους;

Στον Γεωργίτση. Και αυτός τα διαβίβασε στην Αθήνα και έγιναν αποδεκτά. Γιατί δεν έβρισκαν τους ανθρώπους που είχαν προτείνει...

Νομιμοποιήσατε όμως το πραξικόπημα κατά του νόμιμα εκλεγμένου προέδρου της χώρας... Αυτό δεν είναι προδοσία;

Όχι! Δεν είμαι προδότης. Ο Σαμψών έμαθε να μην προδίδει ποτέ του... Και ο Σαμψών αν πήγε φυλακή από τον Μακάριο το 1976, δύο χρόνια μετά, είναι γιατί δεν δέχθηκε να προδώσει τους 15.000 που του έστειλαν τα τηλεγραφήματα συμπαραστάσεως. Ήθελε να εκδικηθεί τους ανθρώπους αυτούς που ήταν δικοί του και συνεχάρησαν το νέο καθεστώς. Στην Οριάνα Φαλάτσι είχε πει: "αν ο Σαμψών έμενε στην εξουσία μια εβδομάδα ακόμη ως και η αδελφή μου η Μαρία θα του έστελνε τηλεγράφημα..." Ο Μακάριος κάποτε ήθελε να γίνει αντιβασιλέας της Ελλάδας. Και όταν τον ρώτησα ξαφνιασμένος μου απάντησε: "εδώ έγινε αντιβασιλέας ο Δαμασκηνός και δεν θα γίνω εγώ;" Μου έστειλε ανθρώπους του μέσα στην φυλακή και μου έλεγε ότι δεν κοιμάται που με έχει άδικα μέσα και ήθελε να του δώσω αυτά τα τηλεγραφήματα για να δει ποιοι δικοί του δεν στάθηκαν πλάι του. Έτσι η κατηγορία ήταν ότι δέχθηκα παρανόμως τη θέση του προέδρου μετά την επικράτηση του πραξικοπήματος και δια του τρόπου αυτού συνεργάστηκα με τους πραξικοπηματίες. Η κατηγορία ανέφερε ότι ο Σαμψών ουδεμία σχέση είχε ούτε στην οργάνωση, ούτε στην σύλληψη του σχεδίου. Καταδικάστηκα 20 χρόνια όσο προέβλεπε ο νόμος και συνολικά έμεινα μέσα 5 χρόνια...

Εσείς ζητούσατε να διωχθεί ο Μακάριος;

Πώς; Εγώ ζητούσα συνεργασία Μακαρίου-Γρίβα για να σωθεί ο τόπος...

Ακούγεται απίστευτο να λέει ο Σαμψών ότι ήταν και κατά των πραξικοπηματιών που οι ίδιοι τον τοποθέτησαν στον προεδρικό θώκο...

Τότε γινόταν εμφύλιος σπαραγμός στην Κύπρο.

Μα πώς αποδεχθήκατε την πρόταση που σας έκαναν οι πραξικοπηματίες κατά του νόμιμα εκλεγμένου προέδρου της χώρας; Πώς τους "νομιμοποιήσατε" με αυτή την αποδοχή;

Ανακοίνωσαν ότι ο Μακάριος ήταν νεκρός! Εγώ επείσθηκα ότι ήταν νεκρός.

Είχατε όμως πληροφόρηση σε ολόκληρο το νησί για το τι πραγματικά συνέβαινε. Μπορούσατε να μάθετε αμέσως ότι ο Μακάριος ήταν ζωντανός στην Πάφο.

Πρώτα-πρώτα ήσαν κομμένα τα τηλέφωνα...

Ποιοι πρόδωσαν και φέρουν βαρύτατες ευθύνες για το πραξικόπημα και την εισβολή;

Το πραξικόπημα έγινε για να ρίξουν τη χούντα.

Πώς; Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι η χούντα οργάνωσε το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου.

Το πέτυχαν σε 3 ημέρες. Το πραξικόπημα το έκαναν ο Αραπάκης, ο Μπονάνος, ο Ντάβος, ο Παπανικολάου, ο Γαλατσάνος για να ρίξουν τη χούντα του Ιωαννίδη και να επαναφέρουν τη δημοκρατία στην Ελλάδα με εντολή των Αμερικανών και εν συνεννοήσει με τον Καραμανλή και το Μακάριο...

Αυτό είναι το σενάριο με την εκδοχή Σαμψών...

Να ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου! Βγαίνουν στις επετείους και δε λένε λέξη για το άνοιγμα του φακέλου της Κύπρου...

Όχι, όλοι το υποστηρίζουν και επιμένουν γι' αυτό...

Αλλά δεν το κάνουν.

Ο στρατηγός Φαίδων Γκιζίκης στην πολύκροτη συνέντευξη που είχε δώσει στην εφημερίδα μας σπάζοντας τη σιωπή του, είχε υποστηρίξει ότι Μπονάνος, Αραπάκης ευθύνονται για την προδοσία γιατί αυτοί ανακάλεσαν τις στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες επέστρεψαν στην Ελλάδα.

Είχε πει ότι ο Αραπάκης κάλεσε τα 2 υποβρύχια που βρίσκονταν ήδη στην Πάφο και είχαν στα σκόπευτρά τους τον Τουρκικό αποβατικό στόλο να επιστρέψουν στην Ελλάδα γιατί δήθεν γινόταν εισβολή Τουρκικών δυνάμεων στη Ρόδο. Και είδαν με τα περισκόπιά τους τουρίστες στις παραλίες.

Είχατε δηλώσει πως κάθε υποβρύχιο έφερε 18 τηλεκατευθυνόμενες τορπίλες και ότι τα τουρκικά αποβατικά ήταν 38.

Ακριβώς. Λάβετε υπόψη ότι τα Φάντομ τα ελληνικά, γιατί η Τουρκία δεν είχε Φάντομ, είχαν ξεκινήσει για να ισοπεδώσουν την περιοχή των 500 μέτρων εισβολής. Προδότες ήταν οι Μπονάνος, Αραπάκης και Ντάβος.

Το κλιμάκιο της CIA είχε προειδοποιήσει τον Ιωαννίδη ότι η Τουρκία θα εκμεταλλευόταν το πραξικόπημα και θα εισέβαλε στην Κύπρο. Τότε ο Ιωαννίδης αντέδρασε έντονα, όπως αναφέρεται στα απόρρητα τηλεγραφήματα, και κλώτσησε το τραπέζι που βρισκόταν μπροστά του, χύνοντας τους καφέδες που έπιναν, δηλώνοντας πως "αν η Τουρκία εισβάλλει, εκείνος θα έφτανε μέχρι την Κωνσταντινούπολη".

Τότε η 12η μεραρχία του Γ' Σώματος Στρατού με επικεφαλής το στρατηγό Παύλο Παπαδάκη προέλασε μέσα στο τουρκικό έδαφος σε βάθος 75 χιλιομέτρων και οι ιχνηλάτες του βρίσκονταν 135 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη και δεν βρήκαν τουρκικό στρατό.

Ποιος είχε διατάξει τη διείσδυση εντός τουρκικού εδάφους;

Ήταν δουλειές του Ιωαννίδη. Στις 20 Ιουλίου ο Ντάβος πήγε να επιθεωρήσει τα προελαύνοντα ελληνικά στρατεύματα εντός των τουρκικών εδαφών, έβαλε τον Παπαδάκη μέσα στο αυτοκίνητο και του τοποθέτησε το πιστόλι του στον κρόταφο λέγοντας του: "ο εχθρός δεν είναι στην Κωνσταντινούπολη, είναι στην Αθήνα". Και διατάχθηκαν τα στρατεύματα να γυρίσουν πίσω!

Ας επανέλθουμε στους άλλους πρωταγωνιστές. Στον τότε αρχηγό ΓΕΝ, Πέτρο Αραπάκη.

Είχε ολοκληρωθεί η προδοσία με τη διαταγή του Αραπάκη να επιστρέψουν τα υποβρύχια, τα αεροπλάνα να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο των Χανίων και να διαλυθούν τα τάγματα στην Κύπρο. Η συμφωνία καταπαύσεως του πυρός έγινε μεταξύ Αραπάκη και Sisko. Εκείνη την ώρα που ο κ. Αραπάκης υπέγραφε την κατάπαυση του πυρός, εμείς στην Κύπρο παίρναμε τα σήματα του Ντενκτάς που ζητούσε ελικόπτερο να τον μεταφέρει στην Τουρκία διότι η Κύπρος έπεφτε στα χέρια των Ελλήνων. Παίρναμε και τα σήματα του αρχηγού του τουρκικού αποβατικού στόλου ότι δεν μπορούσαν να κρατηθούν στην ακτή των 500 μέτρων που τους περιορίσαμε. Τότε ο Γκιζίκης μου τηλεφώνησε να ετοιμάσω το διάγγελμα της Ένωσης με την Ελλάδα όταν τα Φάντομ σηκώθηκαν για να ισοπεδώσουν την περιοχή των 500 μέτρων. Αλλά μετά γύρισαν πίσω με εντολή Αραπάκη (ΓΕΝ) και Παπανικολάου (ΓΕΑ) και επέστρεψαν στα Χανιά. Τότε που ήμουν πρόεδρος καταβάλαμε μεγάλη αντίσταση κατά των εισβολέων Τούρκων που έχασαν 26 αεροπλάνα μαχητικά, παραδέχθησαν 19, ενώ στο δεύτερο μέρος της εισβολής έχασαν μόνο 3 αεροπλάνα. Ελευθερώσαμε θύλακες όπως Λεύκα, Μαργί, Κοφινού, Μούτουλλας, τουρκική συνοικία Λάρνακας, Ζαχάρια Αμμοχώστου, όλα τα μικτά χωριά, Κιόνελι, ΄Ασπρη Μούτη. Ήμουν στη Μαλούντα με το στρατό ως πρόεδρος της δημοκρατίας και καταλάβαμε τις περιοχές. Καταλάβαμε επί ημερών μου τη βάση των Τούρκων Κιόνελι 2 φορές με την ΕΛΔΥΚ και Κύπριους μαχητές και έρχονταν διαταγές από τον προδότη Μπονάνο απευθείας στον διοικητή της ΕΛΔΥΚ να επιστρέψουν πίσω όλοι στη βάση εξορμήσεως...

Μίλησες με τον τότε αρχηγό ΓΕΕΘΑ Μπονάνο;

Τον έβρισα με τις χυδαιότερες των εκφράσεων στο τηλέφωνο όταν και γινόταν η εισβολή των Τούρκων και δοκίμασε να μου πει ότι έβγαλα τα κανόνια έξω και έβαλλαν στον αέρα για να εμπλέξω την Τουρκία και την Ελλάδα... Και μου έλεγε ότι γινόταν άσκηση των Τούρκων. Και ο Γεωργίτσης επικεφαλής του πραξικοπήματος μου είπε πως "δεν επείθεται ο αρχηγός πως γίνεται εισβολή". Και τότε πήρα το τηλέφωνο, το έβγαλα στο παράθυρο και του λέω "ακούς τους βομβαρδισμούς;" Και μου απαντά για τα κανόνια, οπότε του απαντώ με το χυδαίο υβρεολόγιο. Έβρισα και τον Γκιζίκη, αλλά αυτός τα είχε χαμένα. Όταν σας έδωσε συνέντευξη, μίλησε για πρώτη φορά για τις ευθύνες του. Μετά οι της χούντας των Αθνών δεν έβγαιναν στο τηλέφωνο. Ο εξ απορρήτων του Ιωαννίδη αξιωματικός Μιχ.Πηλιχός μου είπε ότι αν θέλω να παραμείνω πρόεδρος να δεχθώ να προελάσουν οι Τούρκοι και να ενώσουν το προγεφύρωμα με το θύλακα Β.Λευκωσίας κι εγώ είπα πως είναι απαράδεκτο, δεν δέχομαι να κάνουν βήμα οι Τούρκοι.

Με τίνος εντολή;

Μου έλεγαν "Εθνικού Κέντρου", δηλαδή της χούντας. Των προδοτών Μπονάνου, Αραπάκη, κλπ. Τους έβρισα. Τους είπα "Γ... τις συμφωνίες σας!" Μου απάντησε ο Πηλιχός πως κινδυνεύει η ζωή μου. Του είπα "ξέρω πως έχετε εδώ στην Κύπρο 5 ανθρώπους και δεν έχω σε τίποτα να τους συλλάβω και να τους εκτελέσω άνευ δίκης και μην απειλείς έναν άνθρωπο που καταδικάστηκε δις εις θάνατον από τους ΄Αγγλους και δεν φοβήθηκε και θα φοβηθεί δολοφονία από εσάς". Και τότε μου είπε και με έριξε ότι "από το Εθνικό Κέντρο δεν θα έρθει φυσίγγιο αφού αρνείσαι". Και γνωρίζοντας ότι είχαμε φυσίγγια πολέμου μισής ημέρας, είπα "παραιτούμαι" για δεν μπορούσα να οδηγήσω την Κύπρο στη σφαγή εν γνώσει μου μην έχοντας βοήθεια από την Ελλάδα. Μου είπε ο Πηλιχός να παραδώσω την εξουσία στον Κληρίδη. Και παρέδωσα.

Ο Γκιζίκης αποκάλυψε σε συνέντευξη στον "Ελεύθερο Τύπο" τα τεχνάσματα της CIA προς τον πανίσχυρο δικτάτορα Ιωαννίδη...

Τον ξεγέλασαν τον Ιωαννίδη, Ήταν αφελέστατος.

Το πιο συγκλονιστικό απ' όλα είναι αυτό που μας είχε αποκαλύψει ο Γκιζίκης, ότι δηλαδή ο Γεωργίτσης είχε εντολή να μην ενεργήσει ακόμα κι αν είχαν κάνει απόβαση οι Τούρκοι στην Κύπρο...

Αυτό προσπάθησε να κάνει ο Μπονάνος και τους το ανέτρεψα μαζί με τον Κομπόκη και τους άλλους που έφεραν αντίσταση κατά των Τούρκων και τους περιορίσαμε στα 500 μέτρα. Και υπάκουσαν εμένα. Ο Γεωργίτσης δέχθηκε και κάναμε κρυφά από την Ελλάδα μερική επιστράτευση. Και αυτά τα τάγματα κράτησαν τους εισβολείς!

ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ -1-

O ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ,
ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΊΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΣΤΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΟΣΟ ΒΑΘΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!


ΕΛΔΥΚ 1974 - ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΑΓΓΛΩΝ.ΕΛΔΥΚ 1974 - ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΑΚΟΥΓΑΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ.ΕΛΔΥΚ 1974 - ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΠΡΟΔΟΣΙΑ.

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008

ΚΥΠΡΟΣ, ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΕΤΡΑΠΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ


Μια από τις πιο τραγικές όψεις του κυπριακού προβλήματος, από την ημέρα της εισβολής και κατοχής από τα τουρκικά στρατεύματα του βόρειου τμήματος της Κύπρου, είναι η καταστροφή και η βεβήλωση των ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων. Η πολιτική της καταστροφής και της βεβήλωσης των αρχαιολογικών και θρησκευτικών μνημείων άρχισε με την απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων στις βόρειες ακτές της νήσου στις 20 Ιουλίου 1974. Η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς εξελίχθηκε παράλληλα με τον εθνικό καθαρισμό . Οι Ελληνοκύπριοι που ζούσαν στα κατεχόμενα εκδιώχθηκαν και αντικαταστάθηκαν από Τούρκους έποικους οι οποίοι είναι σήμερα διπλάσιοι σε αριθμό από τους Τουρκοκύπριους (πέραν των 160 000 έποικοι σε σχέση με τις 80 000 περίπου Τουρκοκύπριους). Οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία, οι εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα κάστρα, οι βιβλιοθήκες, οι ιδιωτικές συλλογές έργων τέχνης και αρχαιοτήτων : τίποτα δεν διέφυγε της καταστροφής. Έγιναν καταστροφές σε τόσο μεγάλο βαθμό που μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν «πολιτιστική εκκαθάριση». Η πολιτιστική εκκαθάριση είναι η συστηματική και πλήρης καταστροφή της κληρονομιάς λαών και χωρών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Τουρκία επιθυμεί, μέσω αυτής της πολιτικής, να εξαλείψει τον χαρακτήρα αυτού του τμήματος του κυπριακού εδάφους, στην προσπάθεια να δικαιολογήσει τα τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής το οποίο είδε τη δημοσιότητα πρόσφατα (The Financial Times, 14.09.2007), είναι αυτό της Εκκλησίας της Αγίας Αναστασίας στη Λάπηθο. Η Εκκλησία του 19ου αιώνα, μετετράπη σε ξενοδοχείο με πισίνα και καζίνο.
Χαράλαμπος ΠΕΤΕΙΝΟΣ
Σύμβουλος Τύπου
Υπηρεσία Τύπου Πρεσβεία Κύπρου στο Παρίσι

ΠΗΓΗ: http://koinotonaitolon.blogspot.com

AΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΟΙ ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Σε μια κοινωνία που έχει σαν ήρωες τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές, παρουσιαστές, διαφθαρμένους ανθρώπους, δεν εχουν θέση οι Ήρωες της Κύπρου,του Μακεδονικού αγώνα.. Θάβουμε με τιμές τραγουδιστές, ηθοποιούς και καλά κάνουμε, γιατί όμως δεν κάνουμε το ίδιο και με τους ήρωές μας?
Ένα κομμάτι ψωμί δεν το αξίζουν?
Ξεπουλάνε τα πάντα από την ιστορία, τα κόκκαλα των Σαλλαμινομάχων τα πετάνε στη θάλλασα.. Αίσχος και ντροπή μας,γιατί εμείς τους ψηφίζουμε!! Ούτε οι Μασώνοι,ούτε οι Εβραίοι,ούτε η λέσχη Bildberg μας αναγκάζει την ώρα των εκλογών..
ΕΜΕΙΣ ΦΤΑΙΜΕ,ΕΜΕΙΣ ΚΤΙΣΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΑΥΤΟ ΚΡΑΤΟΣ!!
Προσκυνάμε τον κάθε βουλευτή για μια θέση στο δημόσιο!!!
Υπάρχει ελπίδα; Ναι,υπάρχει! Όταν ακούμε στην εκπομπή 15χρονα παιδιά να θέλουν να δώσουν το χαρτζιλίκι σε αυτούς τους ήρωες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ!!!
Ευχαριστώ τον κ.Χαρδαβέλα για την εκπομπή αυτή, δίχως αυτόν το θέμα θα είχε θαφτεί.
Υ.Γ.Άραγε,είναι τυχαίο ότι τέτοιες εκπομπές προβάλλονται αυτήν την ώρα...;;

AΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΟΙ ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ -1-


AΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΟΙ ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ -2-


AΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΟΙ ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ -3-


Για ολόκληρη την εκπομπή πατήστε εδώ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ -7- ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΦΡΟΥΡΙΑ/ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Το Αββαείο του Μπέλλα-πάις στο κατεχόμενο χωριό Μπέλλα-πάις στην επαρχία Κυρηνείας. Είναι κτίσμα του 13ου αιώνα μετά Χριστόν από τους Φράγκους (Γάλλους) μοναχούς του τάγματος των Ιπποτών του Αγίου Αυγουστίνου και συγκεκριμένα επί βασιλείας του Χιούη του Τρίτου 1267-1284. Οι εξώστες γύρω από την εσσωτερική αυλή, και η τραπεζαρία κτίστηκαν κατά την βασιλεία του Βασιλέα Χιού του τέταρτου (IV) από το 1324 με 1359. Το Αββαείο του Μπέλλα-πάις χρησιμοποιήθηκε προσωρινά σαν νοσοκομείο για τους τραυματίες της βάρβαρης Τουρκικής επίθεσης εναντίον της Κύπρου στις 20 Ιουλίου 1974. Σύντομα όμως εκκενώθηκε και βρίσκεται σήμερα υπό Τουρκική κατοχή.


Το Κάστρο της Καντάρας είναι το ανατολικότερο από τα τρία κάστρα που κτίστηκαν στην οροσειρά του Πενταδακτύλου. Κτισμένο σε ύψος 2068 ποδιών δεσπόζει της Βόρειας Παραλίας της Κύπρου, της πεδιάδας της Μεσαριάς και ελέγχει την είσοδο στην χερσόνησο της Καρπασίας. Το Κάστρο της Καντάρας όπως και τα Κάστρα του Αγίου Ιλαρίωνα και του Βουφαβέντου πρωτοκτίστηκε από τους Βυζαντινούς, πιθανό μετά την πλήρη απαλλαγή της Κύπρου το 965 Μ.Χ. από τον Αραβικό κίνδυνο. Τίποτε όμως δεν είναι γνωστό για το Κάστρο πριν την κατάκτηση της Κύπρου από τον βασιλέα Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο το 1191 οπόταν έγινε η πρώτη αναφορά σ' αυτό όταν ο Ισαάκ Κομνηνός κατέφυγε σε αυτό μετά την ήττα του από τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο στην Τρεμετουσιά.

Ο Θρυλικός Πύργος του Οθέλλου πάνω στα τείχη της Αμμοχώστου όπου κατά τον Σαίξπηρ διαδραματίστηκαν τα γεγονότα του ομώνυμου έργου του Σαίξπηρ "Οθέλλος" μεταξύ του Οθέλλου, στρατηγού του στρατού της Βενετίας, και της αγαπημένης του. Τα τείχη της Αμμοχώστου κτίστηκαν από τους Βενετούς και Γενουάτες και κατά την επίθεση των Τούρκων στην Κύπρο το 1570-1571 αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικά στην απόκρουση των Τουρκικών επιθέσεων υπό την διοίκηση του Μάρκου Αντώνιου Βραγαδίνου. Τελικά όμως, και μετά από ένα χρόνο πολιορκία η πόλη έμεινε χωρίς νερό και τρόφιμα και έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Η πτώση της πόλης της Αμμοχώστου το 1571 σηματοδοτεί την έναρξη της Τουρκικής παρουσίας στο νησί.Η Αρχαία Πόλη της Σαλαμίνας 12-11 προ Χριστού αιώνας. Η Σαλαμίνα κτίστηκε από τον Τεύκρο. Ο Τεύκρος ήταν αδελφός του Αίαντα και πολέμησαν μαζί στην Τροία έχοντας υπό την διοίκησή τους 12 πλοία. Ο Αίαντας είχε αυτοκτονήσει επειδή δεν του έδωσαν τα όπλα του νεκρού Αχιλλέα, αλλά τα πήρε ο Οδυσσέας. Όταν επέστρεψε ο Τεύκρος πίσω στην Σαλαμίνα ο πατέρας του Τελαμώνας, τον θεώρησε σαν υπεύθυνο του θανάτου του Αίαντα και για το ότι δεν εκδικήθηκε τον θάνατο του αδερφού του, και τον εξόρισε στην Κύπρο. Ο Τεύκρος σε ανάμνηση της Σαλαμίνας, έκτισε μια πανέμορφη πόλη εις ανάμνηση της γενέτειράς του, με θέατρα, γυμνάσια, αγορές, και ναούς. Σήμερα βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή.


Το κάστρο του Αγίου Ηλαρίωνα στο Βουνό Πενταδάκτυλος στην Επαρχία Κυρηνείας. Το Κάστρο του Αγίου Ηλαρίωνα είναι Βυζαντινό του 11ου αιώνα ενώ μέσα βρίσκεται και εκκλησία, δεξαμενές νερού, παρατηρητήρια, αποθήκες τροφίμων και χώροι ανάπαυσης. Κατά την περίοδο των Λουζινιανών το κάστρο του Αγίου Ηλαρίωνα μετατράπηκε σε θερινά ανάκτορα των βασιλιάδων. Κατά την Τουρκική ανταρσία του 1964 είχε καταληφθεί από τους Τούρκους. Σήμερα βρίσκεται υπό Τουρκική κατοχή και στην είσοδό του έχει τοποθετηθεί ένα τεράστιο άγαλμα του Κεμάλ Ατατούρκ.

ΠΗΓΗ : http://www.agrino.org/greeklibrary/projects/cyprus1974/turkish_invasion.htm

ΑΦΙΕΡΩΜΑ -6- ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ

Το φωτογραφικό αρχείο που ακολουθεί αποτελεί μια μικρή λίστα πόλεων και χωριών της Κύπρου που σήμερα βρίσκονται υπό Τουρκική κατοχή. Οι Τούρκοι κατακτητές στην μεθοδική και οργανωμένη προσπάθειά τους να αλλάξουν την δημογραφική δομή των κατεχομένων περιοχών της Κύπρου, έχουν αλλάξει τις ονομασίες πολλών χωριών και πόλεων, έχουν μεταφέρει εποίκους από την Τουρκία και εκδιώξει τους Τουρκοκυπρίους που αποτελούσαν και αποτελούν το σύνοικο στοιχείο μαζί με τους Ελληνοκύπριους, και έχουν καταστρέψει την Ελληνική Πολιτιστική κληρονομιά των κατεχόμενων περιοχών της Κύπρου συμπεριλαμβανομένων εκκλησιών, μοναστηριών, κάστρων, αρχαίων μνημείων, και νεκροταφείων.

Το χωριό Μπογάζι στην Επαρχία Αμμοχώστου. Το χωριό Μπογάζι αποτελούσε μια από τις Ναυτικές βάσεις του Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς, κυρίως για την επιδιόρθωση και συντήρηση των ακταιωρών και Πυραυλακάτων που διέθετε η Εθνική Φρουρά. Μετά την εκδήλωση της εισβολής και την βύθιση όλων των πυραυλακάτων που εξόρμησαν εναντίων του Τουρκικού στόλου από την βάση του λιμανιού της Κυρήνειας, οι 2 πυραυλακάτοι που μεταστάθμευαν στο Μπογάζι διατάχθηκαν να αποπλεύσουν στους χώρους απόκρυψης στον ποταμό του Λιοπετριού για προστασία


Η παραλία της Αμμοχώστου. Η Αμμόχωστος αποτελούσε τον τουριστικό, βιομηχανικό, οικονομικό, και πολιτιστικό πνεύμονα της Κύπρου αφού ήταν η πιο ανεπτυγμένη πόλη της Κύπρου μέχρι το 1974. Αποτελούσε δε, εξαιρετικό τουριστικό προορισμό με κατακάθαρες παραλίες και ανεπτυγμένες τουριστικές μονάδες. Η πόλη της Αμμοχώστου εκκενώθηκε από τους κατοίκους της λόγω του ότι τα τάγματα που την προστάτευαν διατάχθηκαν να μεταβούν στην Λευκωσία για να βοηθήσουν τις εκεί δυνάμεις που μάχονταν για να κρατήσουν το αεροδρόμιο Λευκωσίας. Η πόλη έμεινε εντελώς απροστάτευτη και έτσι εκκενώθηκε από τους πολίτες. Σήμερα είναι ακατοίκητη και πόλη φάντασμα αφού οι Τούρκοι δεν εισήλθαν σ' αυτή. Βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών.


ο Κατεχόμενο χωριό Καλογραία βρίσκεται στην επαρχία Κυρηνείας. Το χωριό κτίστηκε μετά που μια κατατρεγμένη από τους Τούρκους καλόγραια βρήκε καταφύγιο εκεί. Κοντά στην Καλογραία βρίσκεται και το περίφημο μοναστήρι του Αντιφωνητή.


Το χωριό Κάρμι βρίσκεται στην επαρχία Κυρηνείας πάνω στο βουνό Πενταδάκτυλος. Το Κάρμι έχει πουληθεί ΠΑΡΑΝΟΜΑ σπίτι προς σπίτι κυρίως σε Άγγλους και Γερμανούς Υπηκόους λίγο μετά την εισβολή. Στο Κάρμι έχει επίσης ιδρυθεί παράνομα ένα Αμερικανικό Πανεπιστήμιο και ερευνητικό κέντρο σε μια προσπάθεια των Τούρκων να νομιμοποιήσουν τα τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής.


Το λιμανάκι της Κερύνειας. Το λιμανάκι της Κερύνειας αποτελεί ίσως το πιο γραφικό τοπίο σε ολόκληρο τον Ελληνικό χώρο με ένα μοναδικό συνδυασμό μεταξύ του βουνού Πενταδάκτυλος και της ολογάλανης Κυρηνειώτικης θάλασσας. Η Κερύνεια είναι Ελληνικότατη πόλη κτίσμα των Λακώνων και συγκεκριμένα του Πράξανδρου. Βρίσκεται υπό συνεχή Τουρκική στρατιωτική κατοχή από τον Ιούλη του 1974


Το κεφαλόβρυσο της Κυθρέας στην κατεχόμενη πόλη. Το κεφαλόβρυσο πήγαζε από τα αργιλλώδη πετρώματα του βουνού Πενταδάκτυλος και ξεδιψούσε τους κατοίκους πολλών περιοχών. Χρησιμοποιόταν επίσης στην γεωργία καθώς επίσης και στην λειτουργία πολλών νερόμυλων.


Το χωριό Λύση στη Μεσαορία, γεννέτειρα του θρυλικού Σταυραετού του Πενταδακτύλου και του Μαχαιρά Γρηγόρη Πιερή Αυξεντίου, άλλως Μάστρου, ή Ζήδρου, υπαρχηγού της θρυλικής ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωσις Κυπριακού Αγώνος) που έπεσε μαχόμενος εναντίων του Αγγλικού ζυγού στο κρησφύγετό του στον Μαχαιρά στις 3 του Μάρτη του 1957 και αφού πολέμησε γενναία εναντίων ενός τάγματος Βρεττανών αλεξιπτωτιστών επί 8 ώρες. Οι Άγγλοι αφού είδαν και απόειδαν και κατάλαβαν πως δεν μπορούσαν να τον συλλάβουν, ή να τον εξουδετερώσουν, του έριξαν βενζίνα μέσα στην σπηλιά που κρυβόταν και τον έκαψαν ζωντανό, γράφοντας όμως το όνομά του με Χρυσά γράμματα σε μια νέα ηρωική σελίδα στην ιστορία του γένους μαςΤο χωριό Όρκα της επαρχίας Κυρηνείας βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Πενταδάκτυλος κοντά στα χωριά Βασίλεια, και Λιβερά. Χωριό γραφικό και φιλήσυχο, με τοίχους ασπρισμένους και Ελληνική ψυχή.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ την Κύπρο και αγωνίζομαι για ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.


ΠΗΓΗ : http://www.agrino.org/greeklibrary/projects/cyprus1974/turkish_invasion.htm

ΑΦΙΕΡΩΜΑ -5- ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ/ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

Το φωτογραφικό αρχείο που ακολουθεί είναι μια μικρή λίστα από μοναστήρια και εκκλησίες στην κατεχόμενη Κύπρο που όμως δίνει το στίγμα της καταστροφής και εγκατάλειψης λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας από Τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Το ξακουστό μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα στο ανατολικότερο άκρο της χερσονήσου της Καρπασίας. Τέτοια είναι η φήμη του που ακόμα και σήμερα πολλοί Τούρκοι προσκυνάνε και κάνουν τάματα. Δυστυχώς το μοναστήρι βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση λόγω μή συντήρησής του από τις κατοχικές δυνάμεις.

Μετά από έντονες πιέσεις και λόγω της επικείμενης ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κατοχικό καθεστός έχει επιτρέψει την επίσκεψη και λειτουργία στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα.
Προσευχόμαστε ούτως ώστε να εξυρεθεί μια βιώσιμη και πραγματική λύση και όχι αυτά τα ψεύτικα μέτρα των στρατοκρατών της Τουρκίας που μας κάνουν τουρίστες στα ίδια μας τα σπίτια ενώ είμαστε οι νόμιμοι ιδιοκτήτες.

Το ξακουστό μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα και ιδρυτή της εκκλησίας της Κύπρου. Είναι κτισμένο στον χώρο όπου βρέθηκε το Άγιο σκήνωμα του Αγίου στην επαρχία Αμμοχώστου. Έχει μετατραπεί από τους Τούρκους σε μουσείο, και ξενοδοχείο.


Η Εκκλησία της Αγίας Αναστασίας και το Β' Δημοτικό Σχολείο Λαπήθου στην επαρχία Κυρηνείας. Η Λάπηθος, ή κατά την αρχαϊκή, Λάμπουσα κτίστηκε από τους Λάκωνες και συγκεκριμένα από τον Κηφέα και τον Πράξανδρο. Η εκκλησία και το Δημοτικό Σχολείο έχουν μετατραπεί σε ξενώνες για τους τουρίστες που παράνομα επισκέπτονται τις κατεχόμενες περιοχές.


Η εκκλησία του Αρχάγγελου Μιχαήλ στο κατεχόμενο Λευκόνοικο.Πριν την εισβολή το Λευκόνοικο αποτελούσε την σπονδυλική στήλη της Μέσης Εκπαίδευσης για ολόκληρη την Μεσαορία της επαρχίας Αμμοχώστου. Σήμερα η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ έχει ερημωθεί και καταστραφεί.

Η εκκλησία του Αγίου Μάμα και η Ιερά Μητρόπολη Μόρφου στην κατεχόμενη και ξακουστή για τα εσπερειδοειδή, πόλη της Μόρφου. Η Μόρφου κτίστηκε από τους Λάκωνες και μέχρι την εισβολή ήταν ένα από τα πλουσιότερα μέρη της Κύπρου.


Το αρχαίο (11ος αιώνας), και Βυζαντινό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στην Κατεχόμενη Επαρχία της Κυρήνειας. Το μοναστήρι έχει καταστραφεί από τους βάρβαρους Τούρκους εισβολείς.


ΠΗΓΗ : http://www.agrino.org/greeklibrary/projects/cyprus1974/turkish_invasion.htm

Κυριακή, 22 Ιουνίου 2008

ΑΦΙΕΡΩΜΑ -4- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ


Πρώτα βήματα στην ζωή σαν πρόσφυγες. Μικρά παιδιά παίζουν στους προσφυγικούς καταυλισμούς που στήθηκαν προσωρινά για να ανακουφίσουν μεγάλο μέρος των προσφύγων που ανέρχονται σε 200,000 και αποτελούν το 1/3 του συνολικού πληθησμού της Κύπρου. Από το 1974 και μέχρι σήμερα δεν έχει επιτραπεί η επιστροφή κανενός πρόσφυγα στην πατρώα γη παρά την Διεθνή κατακραυγή εναντίων της Τουρκίας.τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τις καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


Ο ξεριζωμός από την πατρώα γη εκτός από το τρομακτικό υλικό κόστος, επέφερε και μεγάλο ψυχολογικό πλήγμα στις αθώες ψυχές των μικρών παιδιών. Στην φωτογραφία δύο Ελληνόπουλα της Κύπρου στιβαγμένα πάνω σε σακιά τροφίμων, προμηθειών, και τενεκέδων λαδιού! Ο φόβος και ο πόνος είναι ζωγραφισμένος στα μάτια τους, αφού δεν ξέρουν γιατί βρίσκονται σε αυτή την τραγική κατάσταση.


Πρόσφυγες στην ίδια μας την πατρίδα. Σύμφωνα με συγκριτικά μεγέθη πληθυσμού σε περίπτωση παρόμιας καταστροφής η Αμερική θά έχανε το 40% του εδάφους της, θα είχε 120,000,000 πρόσφυγες, 1,000,000 αγνοούμενους, και 3,600,000 σκοτωμένους. Μπορείτε να φανταστείτε τις τρομερές συνέπειες τώρα;


Τα παιδιά συνεχίζουν να παίζουν χωρίς να αναλογίζονται τις επιπτώσεις της εισβολής. Σιγά σιγά θα μετατραπούν σε ένα πικρό βίωμα για την συνεχιζόμενη αδικία εναντίων της Κύπρου. Στη φωτογραφία τα παιδιά ετοιμάζουν το Χριστουγενιάτικο δέντρο για τα Χριστούγεννα του 1974 με ένα ξερό κλαδί και ένα κάλυκα βλήμματος πυροβόλου όπλου.


Διεξαγωγή μαθημάτων μέσα σε αντίσκηνα. Με την κατάληψη του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις και την απώλεια πέραν των 100 σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, οι Έλληνες μαθητές αναγκάζονταν σε πολλές περιπτώσεις να παρακολουθούν τα μαθήματα της Σχολικής περιόδου 1974-1975 και ακόμη 1975-1976 μέσα σε αντίσκηνα που είχαν στηθεί ειδικά μέσα στους προσωρινούς προσφυγικούς καταυλισμούς. Οι συνθήκες αντίξοες αφού δεν υπήρχε ούτε ο κατάλληλος φωτισμός, ούτε τα απαραίτητα διδασκαλικά μέσα, και φυσικά ούτε θέρμανση το χειμώνα.

ΠΗΓΗ : http://www.agrino.org/greeklibrary/projects/cyprus1974/turkish_invasion.htm

ΑΦΙΕΡΩΜΑ -3- ΟΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ

Αυτή η φωτογραφία έχει ληφθεί από Τούρκο δημοσιογράφο ο οποίος επέβαινε επί Άρματος Μάχης Τ48. Δεξιότερα μπορείτε να δείτε ένα ΤΟΜΠ (Τεθωρακισμένο Όχημα Μεταφοράς Προσωπικού) Μ-113 Αμερικανικής κατασκευής και προέλευσης, κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της Τουρκικής εισβολής 14-16 Αυγούστου 1974 με την κωδική ονομασία ΑΤΤΙΛΑΣ 2, ενώ προσεγγίζει Ελληνοκύπριους Εθνοφρουρούς. Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στην τουρκική εφημερίδα Gunaydin στις 25 Αυγούστου 1974.

Σκηνή σε συνέχεια της παραπάνω φωτογραφίας και αφού οι Ελληνοκύπριοι στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν από τον τουρκικό στρατό. Τούρκος αξιωματικός προσφέρει τσιγάρο σε αιχμαλωτισμένο Ελληνοκύπριο Εθνοφρουρό κατά την διάρκεια της ανάκρισης, και "χαλάρωση των νεύρων". Οι "ανακρίσεις" περιελάμβαναν βασανισμούς και επέφεραν ακόμη και τον θάνατο.

Σκηνή σε συνέχεια των παραπάνω φωτογραφιών. Οι Ελληνοκύπριοι στρατιώτες της φωτογραφίας βρέθηκαν εγκλωβισμένοι και αιχμαλωτίστηκαν από τον Τουρκικό στρατό μετά την διάσπαση των Αμυντικών γραμμών της Εθνικής Φρουράς στην Μια Μηλιά βόρεια της Λευκωσίας από μεγάλο όγκο τουρκικών αρμάτων που επιτίθονταν από δυτικά προς ανατολικά για εκκαθάριση της Μεσαορίας. Από τότε η τύχη αυτών των στρατιωτών αγνοείται.

Οι εικονιζόμενοι αγνοούμενοι Ελληνοκύπριοι εθνοφρουροί έχουν αναγνωρισθεί ώς οι ακόλουθοι:
1. Κορέλλης Αντωνάκης του Μιχαήλ, 30 ετών, από την Κυθρέα
2. Νικολάου Πανίκος του Χρυσοστόμου, 26 ετών, από την Άχνα
3. Σκορδής Χριστόφορος του Γεωργίου, 25 ετών από το Δάλι
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Χαράλαμπους, 24 ετών, από την Αγλαντζιά
5. Χατζηκυριάκος Ιωάννης του Χαραλάμπους, 19 ετών από την Αμμόχωστο

Η Τουρκία αρνείται να δώσει στοιχεία για την τύχη τους εμπαίζοντας με τον πιο προκλητικό τρόπο τους πάντες.

Οι μάνες και οι συγγενείς των αγνοουμένων είναι η πιο τραγική μορφή του δράματος της Κύπρου αφού δεν έχουν μάθει ακόμη τί απέγιναν οι δικοί τους. Οι μάνες των αγνοουμένων της Κυπριακής τραγωδίας συνεχίζουν να κρατούν το λάβαρο του αγώνα ψηλά. Βρίσκονται συνεχώς στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας όπου ενημερώνουν τους τουρίστες για τα Τουρκικά εγκλήματα και τους αποτρέπουν έτσι από το να επισκέπτονται τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου.1619 Έλληνες Κύπριοι έχουν καταγραφεί ως αγνοούμενοι σαν συνέπεια της Τουρκικής στρατιωτικής επίθεσης και απόβασης εναντίων της Κύπρου της 20ης Ιουλίου 1974. Ο αριθμός των αγνοουμένων έχει μειωθεί στους 1588 μετά την ανεύρεση λειψάνων και χρησιμοποιώντας την μέθοδο συνταύτησης γονιδίων. 613 αγνοούμενοι είναι πολίτες χωρίς στρατιωτική ιδιότητα συμπεριλαμβανομένων 116 γυναικών. 484 αγνοούμενοι υπηρετούσαν τότε στην Εθνική Φρουρά είτε σαν κληρωτοί, είτε σαν μόνιμοι αξιοματικοί, και τέλος 514 αγνοούμενοι είναι έφεδροι Αξιωματικοί και οπλίτες της Εθνικής Φρουράς οι οποίοι επιστρατεύθηκαν για να αντιμετωπίσουν την Τουρκική εισβολή.


Η Τουρκία αρνείται πεισματικά να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία για την τύχη των αγνοουμένων μας αδελφών, διαιωνίζοντας έτσι με αυτό τον τρόπο αυτό το τόσο καυτό και ανθρωπιστικό ζήτημα. Η αναγνώριση 5 πτωμάτων αγνοουμένων έγινε μετά από ενέργειες των συγγενών τους στην Αμερική και πιέσεων που ασκήθηκαν από την οικογένεια Χασάπη στον Λευκό Οίκο. Οι 5 αυτοί αγνοούμενοι ήταν Αμερικανοί Υπήκοοι.

Από το 1974, πάμπολλες εκδηλώσεις και διαδηλώσεις έχουν λάβει χώρα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και ζητούν την διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων της Κυπριακής τραγωδίας του 1974. Ο αγώνας θα συνεχίζεται όσα χρόνια κι' περάσουν μέχρι την διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου αγνοουμένου.

Στην φωτογραφία μικρά Ελληνόπουλα της Κύπρου ζητούν να μάθουν για την τύχη των γονέων τους κρατώντας πινακίδες με επιγραφές όπως
"FREE OUR FATHERS=ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΜΑΣ"

ΠΗΓΗ : http://www.agrino.org/greeklibrary/projects/cyprus1974/turkish_invasion.htm

ΑΦΙΕΡΩΜΑ -2- Η ΕΙΣΒΟΛΗ


Ώρα 04:35, Σάββατο 20 Ιουλίου 1974. Η γραφική και πανέμορφη πόλη της Κερύνειας όπως την έβλεπαν οι Τούρκοι πιλότοι το πρωί του Σαββάτου της 20ης Ιουλίου 1974 όταν άρχισαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί ολόκληρης της Κύπρου αλλά κυρίως των βόρειων ακτών της Κυρήνειας και συγκεκριμένα στο σημείο "Πέντε Μίλι" δυτικά της πόλης της Κυρήνειας. Η επίθεση και απόβαση επικεντρώθηκαν κοντά στο χωριό Άγιος Γεώργιος Κυρήνειας. Τα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου της Γλυκιώτισσας (στο μοναστήρι της οποίου έδρευε το 256ον Ταγμαν Πεζικού) και Αχειροποιήτου (όπου έδρευε η 190η Μοίρα Αρμάτων / Τάγμαν Πεζικού) όπου έγινε και η απόβαση του Τούρκικου στρατού υπήρξαν τα πρώτα θύματα των Τουρκικών αεροπορικών βομβαρδισμών.


ΑΦΙΣΑ με την τούρκικη επιγραφή:
<<Τούρκοι καταδρομείς στην Κύπρο>> 20 Ιουλίου 1974

Τουρκική προπαγανδιστική αφίσα της στρατιωτικής επιχείρησης <<ΑΤΤΙΛΑΣ 1>> και <<ΑΤΤΙΛΑΣ 2>>. Τούρκος μαινόμενος, ενώ ο Έλληνας σπαράζει κάτω από την μπότα του.

Τουρκική προπαγανδιστική αφίσα ΑΤΤΙΛΑΣ 2 14-16 Αυγούστου 1974. Προσέξτε την βάρβαρη απεικόνιση του Τούρκου εισβολέα.

Ο Τούρκικη επίθεση είχε 3 άμεσους σκοπούς:

1. Την αποβίβαση όσον το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού στρατευμάτων και εξοπλισμού στην περιοχή "5 Μίλι" δυτικά τηε Κυρήνειας και την δημιουργία προγεφυρώματος.
2. Την ρίψη αλεξιπτωτιστών στους Τουρκικούς θύλακες Λευκωσίας-Αγύρτας και ενδυνάμωσή τους.
3. Την αποδυνάμωση των δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς και την τελική αποκοπή τους στα δύο με την προέκταση του προγεφυρώματος από την παραλία προς το βουνό Πενταδάκτυλος.

Δυστυχώς, το άφρων και προδοτικό Χουντικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 επέφερε την πλήρη αποδιοργάνωση των δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να αποβιβάσουν αρκετά στρατεύματα στην παραλία από την πρώτη κιόλας ημέρα και από το πιο δύσκολο σημείο.

Στις 05:30 του Σαββάτου 20 Ιουλίου 1974 η τουρκική αεροπορία βομβάρδισε αλύπητα το 256 Τ.Π. (Τάγμα Πεζικού) το οποίο έδρευε στην Γλυκιώτισσα, της Αχειροποιήτου (190 ΜΑ/Τ.Π.), του Βοσπόρου 182 Μ.Π.Π. (Μοίρα Παράκτιου Πυροβολικού), καθώς και όλα τα παράκτια φυλάκια στους άμμους των Πανάγρων στα παράλια της Κυρήνειας. Τόση ήταν η προδοσία και αποδιοργάνωση στις τάξεις των Ελληνικών Κυπριακών δυνάμεων λόγω του πραξικοπήματος ώστε ακόμη και το ραδιόφωνο μετέδιδε πρωινή γυμναστική και εκκλησιαστικούς ύμνους αντί να καλεί σε επιστράτευση. Οι Τούρκοι ανενόχλητοι έβγαιναν στην παραλία απο ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΣΗΜΕΙΟ.

Τουρκικό άρμα Αμερικανικής κατασκευής Τ-47 βγαίνει στην παραλία "Πέντε Μίλι" στην Κυρήνεια. Οι Τούρκοι κατάφεραν να δημιουργήσουν το πρώτο προγεφύρωμα το οποίο άρχισαν να ενισχύουν με βαρέα όπλα, προμήθειες, και στρατεύματα.
Κάθε κίνηση από μέρους της Εθνοφρουράς για να αντιδράσει τραβούσε την προσοχή της Τουρκικής αεροπορίας η οποία βομβάρδιζε από πολύ χαμηλό ύψος με βόμβες "Ναπάλμ" κάθε κινητό στόχο.

Παράλληλα με την δημιουργία προγεφυρώματος στην παραλία οι Τούρκοι ενίσχυαν και τους θύλακες που είχαν στα μετόπισθεν και συγκεκριμένα στις περιοχές Λευκωσίας-Αγύρτας και Αγίου Ιλαρίωνα, γιατί δέχονταν επιθέσεις από την ΕΛΔΥΚ (Ελληνική Δύναμη Κύπρου) και από δυνάμεις την Εθνικής Φρουράς σύμφωνα με το σχέδιο άμυνας της Κύπρου. Η ενίσχυση αυτή γινόταν με μεταγωγικά ελικόπτερα Αμερικανικής κατασκευής.

Τούρκοι Αλεξιπτωτιστές ανεμίζουν την Τουρκική σημαία μετά την ρίψη τους μέσα στους Τουρκοκυπριακούς θύλακες Λευκωσίας-Αγύρτας. Τα πρώτα κύμματα αυτών των αλεξιπτωτιστών υπέστησαν τρομερές απώλειες λόγω της άμεσης εξουδετέρωσής τους από δυνάμεις της ΕΛΔΥΚ. Δυστυχώς οι κινήσεις της Ε.Φ. ηταν σπασμωδικές και ανοργάνωτες και έτσι δεν κατάφεραν να υποστηρίξουν την ΕΛΔΥΚ με βαρέα όπλα (προπαρασκευαστικά πυρά η πυρά εγγυούς υποστηρίξεως) εκεί όπου έπρεπε να το πράξουν.

Δραματική φωτογραφία μιας εκ των αντεπιθέσεων της ΕΛΔΥΚ (Ελληνική Δύναμη Κύπρου) εναντίων Τουρκικών θέσεων στην περιοχή Λευκωσίας - Αγύρτας. Η ΕΛΔΥΚ αποδείχτηκε ως η αποτελεσματικότερη και πιο οργανωμένη μονάδα άμυνας της Κύπρου προκαλώντας τρομερές απώλειες στις τουρκικές δυνάμεις που φτάνουν μέχρι και τους 2,000 νεκρούς. (Σημείωση: Η δύναμη της ΕΛΔΥΚ αποτελείτο από ΜΟΝΟ 450 νεοφερμένους από την Ελλάδα άνδρες Πεζικού, χωρίς την υποστήριξη αρμάτων ή πυροβολικού, και χωρίς οποιαδήποτε μηχανοκίνητα μέσα, ενώ το υπηρεσιακό τους τυφέκιο ήταν η ημιαυτόματη αραβίδα 8 φυσιγγίων Μ1.)

Τουρκικό άρμα Τ-47 τυλιγμένο στις φλόγες μετά από επιτυχή βολή ΠΑΟ (Πυροβόλον Άνευ Οπισθοδρομήσεως) της Εθνικής Φρουράς κάπου στην νότια πλευρά του Πενταδακτύλου. Οι Τουρκικές δυνάμεις υπέστησαν σημαντικές απώλειες κατά την Πρώτη Φάση της Εισβολής 20-22 Ιουλίου 1974.

Αιχμαλωτισμένο Τούρκικο άρμα Τ-47 οδηγείται πίσω στην μάχη από Έλληνες αρματιστές. Οι Τούρκοι στρατιώτες παρά την υπεροπλοία τους, χαρακτηρίζονταν από τρομερή δειλία μόλις εύρισκαν μπροστά τους κάποια αντίσταση.

Τούρκοι στρατιώτες προσεύχονται για τους νεκρούς τους. Η Τουρκική εισβολή κόστισε στην Τουρκία περισσότερους από 3,000 άνδρες, 14 πολεμικά αεροσκάφη, και 1 αντιτορπιλλικό (το Κοτσάτεπε) το οποίο βύθισαν οι ίδιοι κατά λάθος και το οποίο ήταν τότε η ναυαρχίδα του ναυτικού τους.

Αντικειμενικός στόχος των Τούρκων ήταν το Εθνικό ξεκαθάρισμα και ο τελικός διαχωρισμός των δύο κοινοτήτων. Για να επιτύχουν αυτό το στόχο επιδίδονταν σε βομβαρδισμούς κατοικημένων περιοχών για να σπείρουν τον πανικό και να αναγκάσουν τους πολίτες σε άτακτη φυγή. Η φωτογραφία αυτή λήφθηκε στην Αμμόχωστο.

Οι Τούρκικη αεροπορία βομβάρδισε αλύπητα πολλούς μη στρατιωτικούς στόχους, όπως σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία, κλπ. Στην φωτογραφία που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα μιας τέτοιας επιδρομής σε νοσοκομείο στην Αμμόχωστο, όπου ο άτυχος ασθενής εγκλωβίστηκε και έχασε την ζωή του κάτω από τόνους από μπετόν που τον καταπλάκωσαν μετά από τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου.Στις γειτονιές της Λευκωσίας εξελίσσονταν σκληρές και αιματηρές μάχες. Οι Τούρκοι κατάφεραν να προελάσουν μέσα στην πόλη κυρίως λόγω των άγριων βομβαρδισμών των Ελληνικών θέσεων από την Τουρκική αεροπορία.

Η Αρμενική Σχολή Μελκονιάν στην Λευκωσία. Ήταν και είναι η μεγαλύτερη Αρμενική σχολή στην Κύπρο και συμπεριλαμβάνει νηπιαγωγείο, Δημοτικό σχολείο, εξατάξιο Γυμνάσιο, καθώς επίσης και οικοτροφείο αφού σ΄αυτό διαμένουν πολλά παιδιά που φοιτούν εκεί από άλλες χώρες. Η Σχολή Μελκονιάν μετατρέπεται σε ερείπια κατά τους βομβαρδισμούς του 1974 από τουρκικά αεροπλάνα παρά το γεγονός ότι είναι κατ΄εξοχήν ΜΗ στρατιωτικός στόχος.

Η τουρκική βαρβαρότητα φάνηκε μετά από τους πρώτους κιόλας βομβαρδισμούς των Τούρκων με την χρήση των εμπρηστικών βομβών ΝΑΠΑΛΜ για την δημιουργία πανικού και χάους στις Ελληνικές Κυπριακές γραμμες. Η χρήση αυτών των βομβών είχε τρομακτικά αποτελέσματα προκαλώντας τρομερές απώλειες σε έμψυχο και ανθρώπινο δυναμικό αλλά και υλικές τρομερές καταστροφές από πυρκαγιές σε δάση. Στην φωτογραφία, ένα από τα θύματα των βομβών ΝΑΠΑΛΜ ενώ δέχεται περίθαλψη σε νοσοκομείο.

Καμένα θύματα από βόμβες Ναπάλμ της Τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Οι βόμβες Ναπάλμ χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον για τον βομβαρδισμό στρατοπέδων της Εθνικής Φρουράς, όπως αυτό της Αθαλάσσας στην Λευκωσία.

Στην φωτογραφία μπορείτε να δείτε τα φρικτά αποτελέσματα από εγκαύματα από βόμβες Ναπάλμ. Είναι συχνό φαινόμενο η χρήση βομβών Ναπάλμ από τους βάρβαρους Τούρκους. Η χρήση αυτών των βομβών έχει απαγορευθεί μέσα από διεθνείς συμβάσεις λόγω του φρικτού θανάτου που προκαλεί. Οι Τούρκοι παρα ταύτα τις χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα.

Η φωτογραφία απεικονίζει Έλληνες Κύπριους αιχμαλώτους πολέμου οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Τουρκία και αρκετοί από αυτούς δεν επέστρεψαν ΠΟΤΕ. Οι συνθήκες κράτησης και αιχμαλωσίας ήταν απάνθρωπες. Συνολικά 1619 άνθρωποι αναφέρθηκαν σαν αγνοούμενοι σαν συνέπεια της Τουρκικής εισβολής.

Κανένας σεβασμός και καμιά εκτίμηση από τους Τούρκους ούτε στους ιερωμένους μας. Έλληνας Κύπριος ιερωμένος μεταφέρεται σε Τουρκικό πλοίο δεμένος πισθάγκωνα και με δεμένα τα μάτια. Προορισμός τα Άδανα της Τουρκίας όπου μεταφέρθηκαν πάρα πολλοί αιχμάλωτοι όπου υπέστησαν τρομερά βάσανα και εξανδροπισμούς.

ΠΗΓΗ : http://www.agrino.org/greeklibrary/projects/cyprus1974/turkish_invasion.htm